Softwares

Create or open a map

Cách tạo hoặc mở bản đồ google map rất đơn giản và hữu ích với các dự án vạch tuyến, phương án tuyến dự án giao thông. Sử dụng hướng dẫn ngu...

Công cụ tìm file Search Everything

"Everything" là gì: là công cụ tìm kiếm định vị các tệp và thư mục theo tên tệp ngay lập tức cho Windows. Không giống như tìm kiếm...

Lệnh Excel để xếp thứ tự từ cao thấp - hàm Rank trong Excel

  Cú pháp hàm Rank trong Excel Hàm RANK có công thức:  =RANK(number,ref, [order]) Trong đó: Number:  Giá trị cần xếp hạng trong khối. Ref:  ...

Tắt, bật cập nhật Services - hệ thống tự động cập nhật Windows bản mới

Việc để hệ thống tự động cập nhật Windows bản mới là rất cần thiết trong việc và lỗi, tuy nhiên cũng có một số bất tiện là trong quá trình c...

Win, ghost, boot, tự sửa, cài đặt máy tính cơ bản nhất

  Trong điều kiện kinh phí chi thường xuyên khó khăn, eo hẹp. Việc tự khắc phục, tự sửa chữa, tự cài đặt máy tính, laptop là rất cần thiết. ...

Nhập và xuất tọa độ điểm trong MapInfo - Nhập tọa độ từ file Excel, CSV, TXT thành điểm

Việc đo đạc thực địa các điểm tranh chấp đất đai, sau đó phun đểm nên bản đồ nền (bản đồ địa giới, bản đồ giao đất...) để xác định việc quản...

Autocad, bản vẽ, thiết kế, lisp cad, ứng dụng đồ họa, biểu đồ, bản đồ

Tải Bộ Font FUll tổng hợp các Font: Download  Font FUll Tải Bộ Font Unicode:  Font Unicode Tải Bộ Font VN Time:  Font VNI Tải Bộ Font TCVN3:...

Mapinfo, Google Earth, Vietmap, Microstation, Famis, Garmin, GPS, Vn 2000

VN2000 - Điện Biên, kinh tuyến trục 103, múi 3 Chuyển đối tượng từ Mapinfo, tạo độ VN2000 (Điện Biên múi 3, kinh tuyến trục theo địa phương ...

MapInfo: guide install and crack free version for student to study

With MapInfo Professional, the power of computer mapping is at your complete disposal. You can display your data as points, as thematically ...

Khắc phục lỗi Microsoft Visual C++ Runtime Library

Lỗi card màn hình không đáp ứng yêu cầu của một số ứng dụng, chạy các chương trình đồ hoạ “nặng ký” như Auto CAD, Photoshop, Corell… Lỗi Mic...