Giao thông

Giới hạn hành lang an toàn đường bộ

Giới hạn hành lang an toàn đường bộ quy định tại Điều 15  Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Nghị định quy định v...

Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại Điều 41 v...

Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Một số nội dung tại Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định giới hạn hành lang an toàn đường bộ Trách nhiệm củ...

Một số công nghệ an toàn trên xe ô tô; một số lưu ý

Phanh giảm thiểu va chạm - CMBS Hệ thống cảnh báo buồn ngủ Driver Attention Monitor Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động AHA Công nghệ hỗ trợ đ...

Brake Hold - Hỗ trợ giữ phanh tự động, P - Phanh tay điện tử

* Brake Hold - Hỗ trợ giữ phanh tự động ( dừng khi vẫn để số D + nhả chân phanh) Tính năng này giúp người lái xe có thể thư giãn mà không bị...

Hợp đồng BTL

Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưBã...

Thẩm quyền chấp thuận đấu nối giao thông

Luật Giao thông đường bộ Điều 39. Phân loại đường bộ 2. Thẩm quyền phân loại và điều chỉnh các hệ thống đường bộ quy định như sau: a) Hệ thố...

Transport construction engineering - UTT of Viet Nam - University of Transport Technology

The Degree of Master in Transport construction engineering is a program of training department for graduate student at university of transp...

Tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường giao thông nông thôn theo các cấp A, B, C và D

Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 201...

Gợi ý 10 nhóm giải pháp quản lý giao thông đô thị bền vững

1. Kiểm soát nhu cầu vận tải 2. Kiểm soát lựa chọn phương tiện 3. Dùng thuế, phí để kiểm soát cầu vận tải 4. Vận hành khai thác cơ sở hạ tần...