Được tạo bởi Blogger.

Công cụ tìm file Search Everything

Everything là một công cụ tìm kiếm tên tệp dành cho Windows.

"Everything" là gì: là công cụ tìm kiếm định vị các tệp và thư mục theo tên tệp ngay lập tức cho Windows. Không giống như tìm kiếm của Windows, "Everything" ban đầu hiển thị mọi tệp và thư mục trên máy tính của bạn
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo