Được tạo bởi Blogger.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xây dựng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xây dựng. Hiển thị tất cả bài đăng

Đặc điểm hoạt động của các quy luật kinh tế và cơ chế vận dụng các quy luật đó trong quản lí kinh tế

* Định nghĩa quy luật kinh tế (QLKT): Các QLKT-XH là các mối liên hệ bản chất, tất yếu, phổ biến bền vững và lặp đi lặp lại của các hiện tượ...
Read More

Cơ cấu tổ chức quản lí kiểu trực tuyến - chức năng

* Khái niệm: do đối tượng quản lý ngày càng phức tạp và yêu cầu quản lý ngày càng mở rộng nên bộ phận tham mưu được phân ra thành các bộ phậ...
Read More

Bản chất, đối tượng và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý

1. BẢN CHẤT CỦA QUẢN LÝ 1.1.Vai trò của quản lý Để tồn tại và phát triển, con người không thể hành động riêng lẻ mà cần phối hợp những nố ...
Read More
btn-zalo