Kỹ năng

Kỹ năng chất vấn của Đại biểu HĐND

Một số hạn chế trong chất vấn của đại biểu HĐND: 1. Chọn vấn đề chất vấn không trúng. 2. Câu hỏi chất vấn nặng về ý kiến cá nhân hơn là lợi ...

Yêu cầu đối với người lãnh đạo trong khu vực công hiện nay

Yêu cầu về tính cách và năng lực đối với người lãnh đạo trong khu vực công hiện nay có nội dung cơ bản như sau: Về xu hướng nhân cách người ...

Lãnh đạo và quản lý

Lãnh đạo là hoạt động gây ảnh hưởng lên người khác nhằm khơi dậy cảm xúc và cam kết cùng hành động vì mục tiêu chung.  Quản lý hướng đến sự...

Cơ cấu tổ chức quản lí kiểu trực tuyến - chức năng

* Khái niệm: do đối tượng quản lý ngày càng phức tạp và yêu cầu quản lý ngày càng mở rộng nên bộ phận tham mưu được phân ra thành các bộ phậ...

Dự báo bằng Phương pháp trung bình động với Data Analysis - Moving Average (Excel)

Đường trung bình động là phương pháp đơn giản nhất để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. Phương pháp trung bình động là lấy trung bình của d...

Ra quyết định trong hoạt động kinh tế

Cây quyết định Ra quyết định trong hoạt động kinh tế khác với ra quyết đinh quản trị. Các tình thế khi ra quyết định: – Ra quyết định trong ...

Cách chào hỏi, bắt tay, giới thiệu trong hoạt động ngoại giao

Cách chào hỏi Nam chào nữ trước, người ít tuổi chào người lớn tuổi hơn, người có địa vị thấp chào người có địa vị cao hơn, người đến sau chà...

7 thói quen cần rèn luyện để trở thành người lãnh đạo xuất chúng

Để trở thành một nhà lãnh đạo thành công, bạn phải truyền được cảm hứng cho nhân viên và chính mình vượt qua được giới hạn của bản thân để h...

Bí quyết tự đào tạo bản thân thành những nhà lãnh đạo giỏi

Lãnh đạo giỏi không phải là ở trên cao “chỉ tay năm ngón”. Lãnh đạo giỏi hiểu rõ mình nên như thế nào, cần làm gì, hiệu quả tới đâu và biết ...