Hà Nội

Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đất ở có vườn ao tại Hà Nội

Khoản 1 Điều 4 quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, kích thước diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa c...

Suất tái định cư tối thiểu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tại Điều 29 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định...

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 26 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của Hà Nội

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 6/5 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số...

5 trục phát triển Hà Nội là gì?

  5 trục phát triển Hà Nội là: Trục không gian sông Hồng, lấy sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, thay đổi quan điểm phát triển the...

Đồng Chằm (Cao Sơn), xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Đồng chằm thuộc xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (đây không phải là địa danh theo Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Đồng C...

Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

1. Điều kiện tự nhiên Huyện Chương Mỹ nằm ở phía Tây nam, cách trung tâm Thủ đô 20 km; phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; phía Đông giáp quận Hà...

QHCT khu nhà ở và sinh thái nghỉ dưỡng Thủy Xuân Tiên

Khu nhà ở và sinh thái nghỉ dưỡng Thủy Xuân Tiên thuộc địa giới hành chính xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có diện tích đất khoả...

Quy hoạch chung huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ ...