Văn phòng

Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Điều 236 Bộ luật 91/2015/QH13 Dân sự quy định về Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp...

Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Điều 3 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý ...

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức cấp huyện, xã

Quy định tại Điều 11, Điều 12 ông khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức cấp huyện, xã theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ...

Ứng dụng ApowerMirror kết nối màn hình điện thoại lên máy tính phục vụ trình chiếu

ApowerMirror là ứng dụng hỗ trợ kết nối màn hình điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị Android và iOS lên máy tính, có khả năng phát v...

Một số tài liệu số hóa giải quyết thủ tục hành chính

- Nghị định 45/2020 /NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. - Nghị định số 107/2021/NĐ...

Một số chế độ của người lao động

Thời gian nghỉ ngơi từ Điều 109 đến 115 Bộ luật Lao động 2019 , bao gồm: Nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, ngh...

Công thức tham nhũng - Công cụ nhận dạng tham nhũng

Công thức tham nhũng: Tham nhũng (Corruption) = Độc quyền (Monopoly) + Bưng bít thông tin (Discretion) - Trách nhiệm giải trình (Accountabil...

13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40/50 nhiệm vụ của địa phương phối hợp theo Đề án 06

13 nhóm nhiệm vụ chung 1. Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án 2. Thành lập Tổ công tác 3. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đ...

Thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính

Thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính là "Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại", ...

Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (chi tiết các bước thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị ký duyệt báo cáo)

- Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ đã được triển khai đối với 06 chế độ báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 th...