Kinh tế

Chủ rừng sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Quy định về sử dụng dịch vụ môi trường đối với chủ rừng được quy định tại Khoản 3 Điều 70  Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy đ...

Mật độ trồng rừng (mới nhất)

Mật độ trồng trồng rừng được quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12 tại Mục 3 Trồng rừng mới; trồng lại rừng; chăm sóc và nuôi dưỡng rừng trồng...

Chấp thuận chủ trương đầu tư khi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thông qua biên bản thỏa thuận với người có đất

Nội dung tiêu đề bài đăng theo Khoản 31 Mục I. Những nội dung liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp...

Dự án có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu có phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay không?

Nội dung câu trả lời theo Khoản 17 Mục  I. Những nội dung liên quan đến thủ tục lựa chọ n nhà đầu tư, chấ p thuận chủ trương đầu tư và cấp G...

Văn bản số 2541/CV-TCT V/v hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật

TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ THÚC ĐẨY THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ ...