Hà Nội

5 trục phát triển Hà Nội là gì?

  5 trục phát triển Hà Nội là: Trục không gian sông Hồng, lấy sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, thay đổi quan điểm phát triển the...

Đồng Chằm (Cao Sơn), xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Đồng chằm thuộc xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (đây không phải là địa danh theo Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Đồng C...

Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

1. Điều kiện tự nhiên Huyện Chương Mỹ nằm ở phía Tây nam, cách trung tâm Thủ đô 20 km; phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; phía Đông giáp quận Hà...

QHCT khu nhà ở và sinh thái nghỉ dưỡng Thủy Xuân Tiên

Khu nhà ở và sinh thái nghỉ dưỡng Thủy Xuân Tiên thuộc địa giới hành chính xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có diện tích đất khoả...

Quy hoạch chung huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ ...

QHC Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Thị trấn sinh thái Chúc Sơn sẽ là trung tâm hành chính- chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Chương Mỹ với tổng diện tích tự nhiên k...

QHCT 1/500 Trường Đại học Thuỷ lợi tại Chương Mỹ

Đại học thủy lợi quy hoạch bao gồm: khu học tập nghiên cứu, khu KTX sinh viên, khu nhà ở công vụ, khu công viên thể thao, đường giao thông, ...

Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Chúc Sơn

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Quốc lộ 6 Km 19 +920 đến Km 22+ 220 đoạn qua địa phận thị trấn Chúc Sơn huyện Chương M...

Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Thạch Thất, Mê Linh, Chúc Sơn

UBND TP Hà Nội ban hành các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, huyện Mê Linh, thị trấn sinh thái Chúc ...