Tắt, bật cập nhật Services - hệ thống tự động cập nhật Windows bản mới

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/19/2020

Việc để hệ thống tự động cập nhật Windows bản mới là rất cần thiết trong việc và lỗi, tuy nhiên cũng có một số bất tiện là trong quá trình chờ cập nhật (tức là tại vị trí tắt máy hiện: Update and Shut down; Update and Retart... nếu không thực hiện để máy Update mà cứ sử dụng tức là để cập nhật sau thì một số ứng dụng có thể bị lỗi, trong đó Mic của Laptop - lỗi theo kiểu ứng dụng thì hoạt động; trình duyệt thì không sử dụng được ví dụ như dùng Google stranlate hoặc tìm kiếm Google bằng dọng nói, dẫn đến việc sử dụng hay học hành không thực hiện được, khắc phục bằng cách cho Update sau đó tắt chế độ cập nhật.

Bước 1: Tổ hợp phím Windows + R và sau đó gõ "services.msc" .

services.msc
Bước 2: Tại Services: click chuột phải (hoặc click đúp) Windows Update , chọn Properties.
Bước 3: Tại Windows Update Properties hãy chọn Automatic cho phần Starup type để hệ thống tự động cập nhật Windows bản mới, cập nhật ngay chọn Start và sau đó Apply > OK .
*****************
Bật cập nhật Windows Update trong Windows 8.1:
control panel
  1. Vào Control Panel > System and Security > Windows Update > Change Settings.

  2. Chọn Install updates automatically tại menu Important Updates .

.NET Framework 4.7 Installation Failure (Error Code: 5100)

Xem thêm