Ra quyết định trong hoạt động kinh tế

NGUYỄN VĂN BÁCH
31.7.22
Last Updated


Ra quyết định trong hoạt động kinh tế - Cây quyết định
Cây quyết định
Ra quyết định trong hoạt động kinh tế khác với ra quyết đinh quản trị. Các tình thế khi ra quyết định:

– Ra quyết định trong điều kiện rủi ro: Các biến cố ngẫu nhiên (gọi là các trạng thái) gắn với tình thế ra quyết định có nhiều hơn một, có thể xảy ra, cũng có thể không xảy ra. Người ra quyết định biết được các trạng thái này và xác suất tương ứng.
– Ra quyết định trong điều kiện bất định (không chắc chắn) (uncertainty): Biết trước giá trị của các kết quả nhưng không biết được xác suất xảy ra.
– Ra quyết định trong điều kiện tất định (chắc chắn) (certainty): Người ra quyết định biết chắc chắn trạng thái nào sẽ xảy ra. Trường hợp này chỉ việc chọn quyết định có lợi nhất, ta không xét. Lý tuyết ra quyết giúp ta biết quyết định nào sẽ được đưa ra trong những tình huống phức tạp, dựa vào sở thích riêng của bạn.
Lý thuyết ra quyết định giúp chúng ta biết quyết định nào sẽ được đưa ra trong những tình huống phức tạp. Tùy vào tình thế để ra quyết định cho phù hợp để đạt được hiệu quả trong hoạt động cao nhất: ra quyết định trong điều kiện rủi ro; ra quyết định trong điều kiện bất định; ra quyết định trong điều kiện tất định.
Đây là một trong 3 chương của môn học Ứng dụng toán học trong quản lý xây dựng. Chương trình Thạc sỹ Quản lý xây dựng - Đại học Công nghệ giao thông vận tải. Đây là một môn học mang tính khoa học cơ bản, hấp dẫn và thú vị. Tài liệu tham khảo:
- Bài giảng - Phiên bản Beta 1 của PGS. TS Tô Văn Ban.
Tiểu luận “Ra quyết định trong điều kiện rủi ro” và “ra quyết định trong điều kiện bất định” của Nguyễn Văn Bách.

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm