Gợi ý 10 nhóm giải pháp quản lý giao thông đô thị bền vững

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/27/2016

1. Kiểm soát nhu cầu vận tải
2. Kiểm soát lựa chọn phương tiện
3. Dùng thuế, phí để kiểm soát cầu vận tải
4. Vận hành khai thác cơ sở hạ tầng giao thông một cách linh động
5. Thúc đẩy những dịch vụ di chuyển mới
6. Ứng dụng giao thông thông minh (ITS)
7. Quan tâm đúng mức đến an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường
8. Minh bạch hoá thông tin và luôn cải thiện chất lượng dịch vụ giao thông
9. Cung cấp nguồn vốn đủ, bền vững cho giao thông
10. Khung thể chế phù hợp để quản lý vận tải đa phương thức.
Xem chi tiết http://thanhnien.vn/

Xem thêm