Giao thông

Chuc Son ecological town and National Road 6

Chuc Son ecological town is located in the west of the central capital city of Hanoi. The general planning boundary covers the whole adminis...

Kiến thức hộp số tài xế Việt cần nhớ

Nguồn bài đăng:  http://vnexpress.net/infographic/oto-xe-may/kien-thuc-hop-so-tai-xe-viet-can-nho-3222832. html

TCVN 10380:2014 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN – YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN 10380:2014 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, ...

Tiêu chuẩn Thiết kế cầu 22TCN 272 05

Quyết định bàn hành 22TCN 272-05 PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. PHẠM VI...................................................................

Thông số cần cẩu

Cần cẩu bánh lốp Zoomlion  50 tấn THÔNG SỐ KỸ THUẬT  QY50D531 ,  QY50V532 Đặc tính kỹ thuật làm việc Công suất nâng lớn nhất kg 50.000 Mômen...