Được tạo bởi Blogger.

Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện là công chức?

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Mạnh Minh (minhvpdkqsdmc@...) là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, nay được bổ nhiệm làm Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện. Ông Minh hỏi, ông thuộc đối tượng công chức hay viên chức?
Ông Minh cũng muốn được biết, trường hợp một người đang là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thì sau khi được bổ nhiệm được xác định là công chức hay viên chức?
Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Minh như sau:
Căn cứ khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, thì công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
Tại khoản 1, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP như sau:
 Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP gồm:
- Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động.
- Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động.
Đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức sau:
- Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan Đảng ủy khối Trung ương;
- Tỉnh ủy, thành ủy, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy;
- Cơ quan chuyên môn (Sở, Thanh tra, Văn phòng) thuộc UBND cấp tỉnh; văn phòng và một số ban thuộc tỉnh ủy, thành ủy;
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
Cùng với đó, tại khoản 5, Điều 1 Thông tư số 08/2011/TT-BNV có hướng dẫn: Những người đang làm việc ở các vị trí được pháp luật quy định là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập mà chưa được tuyển dụng (đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động) thì không xác định là công chức.
Trường hợp người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là công chức
Tại  khoản 2, khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 8/1/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định: 
- Tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện là đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc Sở Nội vụ.
- Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần hoặc toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Tại Điều 1, Thông tư Liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTCngày 15/3/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định:
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập ở  huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) là đơn vị sự nghiệp công lập.
-  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, do UBND cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Trưởng phòng Nội vụ.
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
Vấn đề Trần Mạnh Minh hỏi, theo các quy định nêu trên, 2 người là đang là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện), một người được bổ nhiệm làm Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện và một người được bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thì sau khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đó, cả 2 người này đều được xác định là công chức.
Luật sư Trần Văn Toàn
VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội
* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.
Tin liên quan:
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo