Được tạo bởi Blogger.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương trình mục tiêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương trình mục tiêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Mục tiêu Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Mục tiêu Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại Nghị quyết số 88/2019...
Read More

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã...
Read More
btn-zalo