Sáng kiến - Kinh nghiệm

Sáng kiến Nâng cao chất lượng quản lý đô thị thị trấn Tuần Giáo (Phần 1)

Phần I: LỜI NÓI ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; HĐND-UBND huyện, kinh tế xã hội, đời s...

Huyện Tuần Giáo quy hoạch xây dựng gắn với bảo vệ khu vực phòng thủ

Tuần Giáo là huyện vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,46% dân số toàn huyện, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Trong ...

Tuần Giáo: GPMB đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

Đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu có tổng chiều dài là 158,5 km đi trên địa phận các huyện Mường La, Thuận Châu, tỉnh Sơn La; huyện ...

Hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn ở Tuần Giáo

Tuần Giáo là huyện miền núi có 13 xã và 1 thị trấn. Trước đây hệ thống giao thông của huyện chưa phát triển, còn nhiều yếu kém và thiếu đồng...

Tổ chức quản lý, duy tu và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường giao thông huyện Tuần Giáo

Bảo dưỡng cầu treo dân sinh Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; HĐND-UBND huyện, kinh tế xã hội, đời sống của nhân ...

Kinh nghiệm khảo sát thiết kế tại khu vực có địa hình và địa chất gây nguy cơ sạt lở cao

Nếu khu vực được cấu tạo bởi các dãy núi rất cao, sườn núi có độ dốc ngang lớn (30 - 450) bị phân cắt mạnh bởi các khe, suối. Tuyến đi trên ...