Tuần Giáo: GPMB đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/22/2014

Đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu có tổng chiều dài là 158,5 km đi trên địa phận các huyện Mường La, Thuận Châu, tỉnh Sơn La; huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Lay tỉnh Điện Biên và huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu. Tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn vay thương mại và vốn kế hoạch của EVNNPT. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đóng điện cuối năm 2015 (đồng bộ với tiến độ phát điện của Nhà máy Thủy điện Lai Châu).


        Hiện tại, EVN NPT đã bàn giao 200/312 vị trí móng cho nhà thầu xây lắp, trong đó địa phận tỉnh Sơn La bàn giao 75/120 vị trí; địa phận tỉnh Điện Biên bàn giao 100/145 vị trí; địa phận tỉnh Lai Châu bàn giao 25/46 vị trí. Các nhà thầu đã đúc xong 123/312 vị trí móng, đang thi công 27/312 vị trí móng.

        Công tác GPMB của Dự án còn vướng một số vấn đề, trong đó đường dây đi qua các rừng cây cao su của 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Chính vì vậy phương án đền bù đã được xây dựng và EVN NPT có văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
         Dự án đầu tư xây dựng dự án đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng Trạm 500kV Sơn La đi trên địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên qua 4 xã: Tỏa tình, Quài Nưa, Mùn chung, Mường Mùn trải dài 38km với 70/70 vị trí móng cột. Hạng mục móng cột có 99 hộ và 06 tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích 49.478m2, đến nay việc kiểm kê, lập phương án cơ bản hoàn thành, trong đó 58/70 vị trí đã tiến hành thi công, những vị trí còn lại thuộc đất trồng cao su. Việc kiểm đếm tại những vị trí móng cột trên diện tích cao su đã hoàn thành, tuy nhiên đơn vị GPMB phải đợi cơ hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh về việc tính toán phương án đối với đất trồng cao su và sản lượng cây cao su tại thời điểm thực hiện.

Một số hình ảnh công tác thực hiện GPMB:


Tổ chức phát triển quỹ đất huyện triển khai pháp lý tại xã


Tổ chức kiểm đếm cao su


Một số vị trí móng cột không nằm trong khu vực trồng cao su đã và đang tiến hành thi công

Xem thêm