Được tạo bởi Blogger.

Huyện Tuần Giáo quy hoạch xây dựng gắn với bảo vệ khu vực phòng thủ

Tuần Giáo là huyện vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,46% dân số toàn huyện, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuần Giáo đã nỗ lực, từng bước khắc phục khó khăn, tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh.
Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện phải đảm bảo các yếu tố: phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong từng ngành, lĩnh vực, công tác quy hoạch xây dựng của huyện Tuần Giáo đã có sự chuyển biến đáng kể. Huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan quy hoạch hoàn chỉnh khu công nghiệp Bản Hin, xã Quài Cang; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị trấn Tuần Giáo và quy hoạch 13 xã thuộc chương trình xây dựng nông thông mới; điều chỉnh quy hoạch một số cơ quan thuộc huyện cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, như: Trung tâm Dạy nghề huyện, kho tạm giữ tang vật của Công an huyện, nghĩa trang nhân dân, bãi rác thị trấn Tuần Giáo, điểm đỗ, bến xe ô tô, tượng đài thanh niên tại khối Sơn Thủy, quy hoạch 4 cửa hàng xăng dầu, các công trình thủy điện...
Trong quá trình nghiên cứu, triển khai và thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, việc quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông luôn gắn chặt với yêu cầu phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng cho địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển các ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Công tác phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện thường xuyên phối hợp với các sở ban, ngành tỉnh kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn như: quặng chì, kẽm tại xã Mùn Chung và xã Phình Sáng... Chủ động nắm bắt kịp thời các vị trí, sản lượng khai thác vật liệu xây dựng tại địa phương, sản lượng các năm đều tăng từ 10 đến 15%, khuyến khích phát triển sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, sản xuất và phân phối điện, nước đảm bảo ổn định, duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như xay xát, dệt vải, đồ thổ cẩm, rèn công cụ cầm tay... Mạng lưới giao thông nói riêng và cơ sở hạ tầng nói chung của huyện được đầu tư một cách toàn diện cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người. Mật độ đường tương đối cao so với tỉnh, toàn huyện có 628,1km bao gồm quốc lộ, tỉnh lộ, đường xã, đường chuyên dụng, đường đô thị và đường dân sinh; trong đó đường liên xã có 127km, chủ yếu mặt đường bê tông xi măng, láng nhựa hoặc cấp phối chiếm 92%, số tuyến đạt tiêu chuẩn giao thông nông thôn A chiếm 30%. Đến thời điểm này, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, việc lưu thông của nhân dân thuận lợi ở cả hai mùa mưa nắng.
Khó khăn trong quá trình triển khai quy hoạch xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp gắn với quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ; kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông đáp ứng nhu cầu xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ là chưa có hướng dẫn cụ thể về xây dựng khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, nguồn lực phát triển của huyện chủ yếu dựa vào ngân sách tỉnh, nên kết quả đạt được có mặt còn hạn chế, chưa đạt được như mong muốn. Do đó, đòi hỏi sự quyết tâm, phấn đấu cao của chính quyền, địa phương và nhân dân, nhất là nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các công trình phục vụ kinh tế, gắn với quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
(Báo Điện Biên Phủ số 2370, thứ sáu ngày 05/7/2013)
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

1 Nhận xét:

btn-zalo