Hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn ở Tuần Giáo

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/24/2013

Tuần Giáo là huyện miền núi có 13 xã và 1 thị trấn. Trước đây hệ thống giao thông của huyện chưa phát triển, còn nhiều yếu kém và thiếu đồng bộ. Tuy nhiên, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuần Giáo đã nỗ lực, từng bước khắc phục khó khăn, tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển hệ thống giao thông, nên đến nay đã có sự chuyển biến đáng kể.
Tuần Giáo nhìn từ Tênh Phông
Thị trấn Tuần GiáoTuần Giáo có hai tuyến Quốc lộ 6, 279 chiều dài 79km; tỉnh lộ 129 đi qua, chiều dài 12km; đường đô thị huyện có 9,3km, trong đó 50% là đường bê tông xi măng (BTXM), hiện tại vẫn đang tiếp tục triển khai bê tông hóa. Đường chuyên dụng trên địa bàn huyện là 18,3km chủ yếu là đường vào các bãi khai thác vật liệu, khu mỏ và thủy điện; đường liên xã có 127km, trong đó mặt đường BTXM, láng nhựa hoặc cấp phối chiếm 92%, số tuyến đạt tiêu chuẩn giao thông nông thôn A chiếm 30%. Hiện nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Sự phát triển hệ thống giao thông nông thôn góp phần thuận tiện cho việc đi lại và giao lưu hàng hóa ở cả hai mùa mưa nắng. 
Ngoài ra, huyện Tuần Giáo còn có 328,5km đường dân sinh, trong đó ô tô có thể đi lại được về mùa khô 255km. Song, vấn đề đặt ra là hiện nay các tuyến đường dân sinh là đường đất, hầu hết hệ thống thoát nước đều đã bị hư hỏng; thậm chí chưa có, không đáp ứng được khả năng thoát nước mặt, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng sau mỗi mùa mưa, làm ảnh hưởng đến nhu cầu lưu thông và vận chuyển hàng hóa nông sản của nông dân. Hiện nay, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Tuần Giáo cũng đã và đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình 134, 135, xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến năm 2015 huyện sẽ hoàn thành 19 tiêu chí cho 3 xã điểm gồm: Quài Nưa, Pú Nhung, Quài Cang và đến năm 2020 hoàn thành 19 tiêu chí cho các xã còn lại. Do đó vấn đề nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn được xem là nhu cầu cấp bách.
Mục tiêu của huyện từ nay đến năm 2020 là bảo đảm hệ thống giao thông được kết nối đồng bộ, nâng cao năng lực vận tải, giao thông được thông suốt, an toàn, nhất là đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới. 
Thời gian tới huyện sẽ tập trung thực hiện hoàn thành một số công trình, như: Đường nội thị huyện, đường Tuần Giáo - Tênh Phông, đường Nà Sáy - Mường Thín - Mường Mùn; đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai nâng cấp tuyến QL6 - Bản Hốc - Hua Mùn (xã Mường Mùn); đường Nậm Din - Khua Trá xã Phình Sáng. Ngoài ra, huyện cũng sẽ đề nghị tỉnh nâng cấp tuyến Hua Mùn - Hua Mức 2 dài 17km nối tuyến QL6 - Bản Hốc - Hua Mùn xã Mường Mùn và tuyến Nà Sáy - Huổi La dài 28 km.
Với định hướng và kế hoạch phát triển giao thông nông thôn như trên, dự báo đến năm 2020, huyện Tuần Giáo có hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư với 150km đường đạt chuẩn giao thông nông thôn theo Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2011; trong đó mở rộng, nâng cấp 120km đường dân sinh lên đường giao thông nông thôn A; xây dựng mới 16 cầu với tổng chiều dài 111m.
Nếu thực hiện thành công kế hoạch này, không chỉ làm thay đổi bộ mặt giao thông nông thôn mà còn góp phần nâng cao đời sống nhân dân, là điều kiện cho địa phương thực hiện hoàn thành một trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như kế hoạch đề ra.

(Phòng Công thương Tuần Giáo)
Báo Điện Bien Phủ số 2325, thứ sáu ngày 22/3/2013

Xem thêm