Sáng kiến Nâng cao chất lượng quản lý đô thị thị trấn Tuần Giáo (Phần 1)

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/24/2014

Phần I: LỜI NÓI ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; HĐND-UBND huyện, kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân cũng như quá trình phát triển đô thị đã cơ bản thay đổi và đạt được những thành tựu to lớn trên địa bàn huyện. nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huyện Tuần Giáo đã được phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên, thị trấn Tuần Giáo đã có Quy hoạch điều chỉnh chung đến năm 2030 theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Điện Biên, theo đó thị trấn Tuần Giáo là đô thị hạt nhân, cửa ngõ phía đông của tỉnh được phát triển trở thành đô thị loại IV và là thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2020.

Sau khi thị trấn Tuần Giáo có quy hoạch điều chỉnh chung đến năm 2030, đã tổ chức công bố quy hoạch công khai để các tổ chức, cá nhân được biết để thực hiện và giám sát theo quy hoạch. Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn thực hiện, giám sát theo quy hoạch, đồng thời quy định quản lý xây dựng, quản lý bảo vệ mốc lộ giới...
Thực hiện việc quản lý kiến trúc đô thị cho từng tuyến đường, khối phố theo quy hoạch được duyệt, để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang trong đô thị phù hợp với  quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Làm cơ sở để quản lý việc quy hoạch và đầu tư xây dựng, làm căn cứ để quản lý cấp phép xây dựng các công trình kiến trúc công cộng, nhà ở riêng lẻ đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hè phố, cây xanh, chiếu sáng công cộng... nhằm nâng cao chất lượng và thẩm mỹ kiến trúc cho toàn đô thị.
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt. UBND huyện đã giao cho phòng Công thương chủ trì, phối hợp với các xã thị trấn  kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn mình quản lý; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời, thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, nâng cao ý thức cộng đồng về trật tự, kỷ cương trong hoạt động xây dựng trên địa bàn.
 Tuy nhiên, việc quản lý đô thị thị trấn Tuần Giáo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn như: Tình trạng xây dựng lộn xộn không có giấy phép, khai thác và sử dụng đất đô thị kém hiệu quả, không theo quy hoạch vẫn còn diễn ra; sự tăng trưởng về dân số do sự chuyển dịch về dân cư tư các xã mua đất tại thị trấn dẫn đến sự quá tải, xuống cấp của hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị; Môi trường văn hóa, xã hội và tự nhiên đang phải chịu một sức ép lớn…
Vấn đề được đặt ra là: Làm thế nào kiểm soát sự phát triển đô thị, trong bối cảnh thị trấn Tuần Giáo đang có bước phát triển nhanh chóng, trong khi việc quản lý đô thị lại chưa được thực hiện triệt để. Vì vậy, vấn đề nâng cao chất lượng quản lý đô thị thị trấn Tuần Giáo là vấn đề trở nên bức bách.
Do đó chúng tôi nhận thức rằng việc đổi mới nâng cao chất lượng quản lý đô thị thị trấn Tuần Giáo cần được xác định là việc làm quan trọng và rất cần được các phòng ban, thị trấn và các cán bộ là công tác quản lý đô thị quan tâm thực hiện.
II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI.
1. Đảm bảo nâng cao chất lượng quản lý việc xây dựng theo quy hoạch và việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Để các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình, và các cá nhân, tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, nhà thầu xây dựng biết và chấp hành đúng quy định pháp luật về quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch, đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong lĩnh vực xây dựng có liên quan.
3. Nâng cao chất lượng đối với hồ sơ, thủ tục về trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng và việc thực hiện cấp phép xây dựng như: Giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình, đăng ký sở hữu hoặc sử dụng công trình.

Phần II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
I. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN  TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ TRẤN TUẦN GIÁO.
1. Triển khai quy hoạch, tổ chức quản lý theo đúng đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.
2. Quản lý không để xảy ra tình trạng như: Tự ý di dời, phá hoại mốc giới, chỉ giới, lấn chiếm đất đai, phát sinh tài sản gắn liền với đất (trừ cây ngắn ngày).
3. Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư phải báo cáo UBND huyện để công bố kế hoạch thực hiện dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư theo quy định.
4. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện đồ án quy hoạch, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp với thực tế phát triển của thị trấn.

Xem thêm