Điều kiện kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo - Điện Biên

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/29/2014

Kinh tế - xã hội Tuần Giáo
Thị trấn Tuần Giáo - Ảnh NVB

Là huyện miền núi, chủ yếu là đồng bào các dân tộc, kinh tế phần lớn là nông nghiệp, quá trình phát triển kinh tế - xã hội tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ và làng nghề tại các thôn bản trong huyện. Trên địa bàn có các vùng chuyên canh cây lương thực, cây công nghiệp ở các cụm xã. Huyện Tuần Giáo đã được phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên, là huyện được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTG ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Các nguồn lực đầu tư từ các chương trình dự án của Trung ương, của tỉnh, thực hiện phương châm : "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững.
Huyện Tuần Giáo nằm ở phía Đông tỉnh Điện Biên, trung tâm huyện (thị trấn Tuần Giáo) cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 80 km, có tổng diện tích tự nhiên 113.776,82 ha, chiếm 11,90% diện tích của cả tỉnh, trong đó: đất nông nghiệp 98.762,31 ha chiếm 86,80 %; đất phi nông nghiệp 2.541,04 chiếm 2,23%; đất chưa sử dụng 12.473,47 ha chiếm 10,96%, gồm 19 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 01 thị trấn và 18 xã. Địa hình chủ yếu là núi cao và dốc, nhiều khe suối chia cắt, độ cao so với mặt nước biển từ 500m đến 1.900m, nhìn chung mức độ chênh lệch địa hình lớn. Khí hậu chịu ảnh hưởng chung của khí hậu miền núi phía Bắc Việt Nam. Được hình thành từ một nền nhiệt cao của đới chí tuyến có sự thay thế của các hoàn lưu lớn theo mùa, kết hợp với điều kiện địa hình nên mùa đông từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau giá lạnh, nhiệt độ không khí thấp, trời khô hanh, có sương muối; mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9, nóng ẩm mưa nhiều. Huyện Tuần Giáo thuộc lưu vực hai con sông chính là sông Đà và sông Mã. Xem thêm...

- Thông tin về địa bàn thuộc phân định 3 khu vực huyện Tuần Giáo
Thông tin về địa bàn thuộc phân định 3 khu vực tỉnh Điện Biên
Thông tin về địa bàn thuộc phân định 3  Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Thông tin về xã thuộc diện Chương trình 135 tỉnh Điện Biên
- Thông tin về xã thuộc diện Chương trình 135 huyện Tuần Giáo

Xem thêm