Butanol nhiên liệu

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/13/2012


Butanol advertisement
Butanol (hoặc butanol sinh học ) là một nhiên liệu thay thế xăng được làm từ chất sinh học được chuyển đổi thành rượu. Nó cũng có thể được thực hiện từ dầu mỏ và petrobutanol, nhưng điều này đang trở nên ít phổ biến hơn trong nhiên liệu.

Butanol so với xăng

Butanol sinh học so với xăng thuận lợi. Mật độ năng lượng của xăng là khoảng 32 megajoules mỗi lít (32MJ / L) trong khi thể thao butanol một 29.2MJ / L so với 19.6MJ ethanol / L và methanol 16MJ / L.
Điều này làm cho butanol đủ gần để xăng mà nó có thể là một thẳng qua thay thế về mặt năng lượng. Về lý thuyết, một sự mất mát mileage nhiên liệu khoảng 10% sẽ phải chịu một sự cân bằng thẳng, nhưng điều này đã không bao giờ được thử nghiệm.

Butanol sản xuất

Butanol nhất hiện đang được thực hiện để sử dụng công nghiệp từ dầu mỏ.Butanol là nhiên liệu không phải là phổ biến ở Bắc Mỹ, nhưng đang được làm chủ yếu từ sinh khối thông qua quá trình lên men. Quá trình ABE sử dụng các vi khuẩn lên men khối lượng sinh học (thường là chất thải nông nghiệp).
Butanol được sử dụng để được coi là một sản phẩm phụ của quá trình này, được sử dụng chủ yếu để làm cho acetone. Quá trình này cũng làm cho một số tiền thu hồi hydro (H2) có thể được tái chế thành năng lượng ngay lập tức bằng cách đốt hoặc thông qua một tế bào nhiên liệu.
Cách thức mới để làm cho butanol đang được cố gắng, bao gồm cả việc tạo ra thông qua tảo bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời.

Ưu điểm của Butanol

Sinh khối là có sẵn để làm cho butanol và quá trình khá đơn giản, nó có thể được hoàn toàn khu vực (từ sinh khối sản xuất nhiên liệu). Butanol là giống như xăng, do đó, nó có thể được phân phối thông qua cùng một cơ sở hạ tầng, và nó dễ dàng hơn trên bầu khí quyển và hành tinh hơn là dựa trên dầu mỏ nhiên liệu.
Butanol là rất nước khoan dung, do đó, nó có thể kết hợp dễ dàng với xăng hoặc dầu diesel mà không có những vấn đề tách rằng nước có thể mang đến cho hỗn hợp ethanol. Nó cũng có thể được đốt cháy trong hầu hết các động cơ đốt trong cho nó mà không cần tách nước (như với diesel) hoặc mất nước (như với ethanol ).

Nhược điểm của Butanol

Butanol có mật độ năng lượng ít hơn so với xăng và một đánh giá chỉ số octan thấp hơn so với xăng, ethanol, methanol. Nó có một tỷ lệ không khí-nhiên liệu tương tự như đối với xăng dầu (11,1 so với 14,6), nhưng kết quả đầu ra ít năng lượng tổng thể.
Trong khi việc làm của butanol không phải là mới, sản xuất cụ thể như nhiên liệu là, do đó, không có thương mại hóa thực sự đã xảy ra.

Xem thêm