Pin nhiên liệu các nhà sản xuất

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/13/2012


Trong quá khứ, chúng tôi đã nói chuyện về xe chạy bằng hiđrô làm việc và các tế bào nhiên liệu hoạt động như thế nào trong vòng chúng. Chúng tôi cũng đã nói chuyện về 17 nhà sản xuất ô tô lớn như thế nào đang làm việc trên xe pin nhiên liệu hydro (HFCV) và kế hoạch nhất để có một mô hình sản xuất vào năm 2015. Vì vậy, xe ô tô chạy trên H2 sẽ được trên thị trường rất sớm.
Trong đó có thể gây ra cho bạn để đặt câu hỏi: "như vậy .. đang làm cho các tế bào nhiên liệu những chiếc xe sử dụng?"

Các nhà sản xuất di động nhiên liệu hydro

Trong khi một số ô tô đang sử dụng trong nhà HFC phát triển, hầu hết đang làm như vậy kết hợp với một nhà sản xuất pin nhiên liệu và một số được sử dụng thiết kế của các nhà sản xuất HFC hoàn toàn.
Có chín các nhà sản xuất chính của các tế bào nhiên liệu hiện tại, nhưng chỉ có bốn trong số họ đang nhắm mục tiêu các loại xe đặc biệt.

Apollo hệ thống năng lượng

Công ty này có trụ sở tại Florida, Hoa Kỳ và các thị trường cả hai hệ thống động cơ pin nhiên liệu và điện cho các ứng dụng ô tô. Lịch sử của công ty là lâu dài và được ghi với EV Electrosport station wagon, được xây dựng vào những năm 1970. Công ty này cũng được ghi nhận với việc tạo ra đường cao tốc đầu tiên của thế giới xe điện giữa Detroit và Chicago. Họ trước đây gọi là Tổng công ty Động cơ đẩy nhiên liệu điện (hoặc EFP).
Họ hiện đang sản xuất pin nhiên liệu kiềm , mà là đặc biệt nhằm hướng tới đất đai và nghề biển, bao gồm cả xe ô tô, xe quân sự, vv và đã được cấp phép NASA sử dụng trong các ứng dụng có thể ngoài trái đất.

Ballard Power Systems

Có trụ sở tại British Columbia, Canada, công ty này đã được thực hiện vào một công ty và đã đi công cộng vào năm 1993 sau khi tốt nghiệp từ một bộ trang phục chỉ nghiên cứu. Chúng tạo ra một dòng đầy đủ các gói pin nhiên liệu, hệ thống truyền động điện, ... cho thị trường giao thông vận tải đến năm 2007 khi họ lại tập trung vào hệ thống xử lý vật liệu thay vì (xe nâng hàng, jack cắm pallet, vv ...).

Cắm điện

Một liên doanh giữa Năng lượng DTE và Công nghệ cơ khí, công ty này được thành lập vào năm 1997 và tập trung vào thị trường vật liệu xử lý HFCVs. Họ là các nhà lãnh đạo thế giới trong các máy này, sản xuất các giải pháp thay thế hệ thống pin không còn tồn tại hoặc dưới tiêu chuẩn với các thay thế hydro một tế bào nhiên liệu để đáp ứng các tiêu chuẩn OEM.
Này trang bị thêm kết quả trong việc áp dụng nhanh chóng của công nghệ tế bào nhiên liệu trong ngành công nghiệp xử lý vật liệu.

UTC điện

Đây là tên nhất có liên quan với công nghệ HFC ô tô. Công ty này được dựa trên Connecticut, Hoa Kỳ và là một phần của United Technologies. Nửa thế kỷ nay, công ty đã được sản xuất tế bào nhiên liệu trong tất cả các tập đoàn công nghệ lớn của thể loại này.
Họ cũng được biết đến tế bào nhiên liệu cho những đóng góp của họ cho dự án Apollo tại NASA trong những năm 1960 và sau đó cho các tàu con thoi không gian sau đó. Các tế bào nhiên liệu của họ cung cấp cả điện và nước sạch (một sản phẩm phụ tốt đẹp HFCs).
Hiện nay, công ty xây dựng các tế bào nhiên liệu cho xe buýt trong dòng PureMotion và cho xe ô tô kết hợp với BMW, Hyundai và Nissan.

Xem thêm