Tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/05/2009

Bộ GTVT - Chuyên trang Khoa học công nghệ:

ố Hiệu/Tiêu đềMô TảNăm Ban Hành
QCVN 04:2009/BGTVTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, ;ắp ráp và nhập khẩu mới2009
QCVN 05 : 2009/BGTVTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới2009
2TCN359-06Phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới2006
2TCN354-06Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm2006
22TCN359-06Phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới2006
22TCN354-06Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc a xít-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm2006
2TCN264-06QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA2006
2TCN211–06Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế2006
22TCN233-06QUY ĐỊNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ2006
22TCN264-06QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA2006
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  >>

Xem thêm