Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

NGUYỄN VĂN BÁCH
26.9.21
Last Updated


Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: 

Cải cách thể chế; 

Cải cách thủ tục hành chính; 

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 

Cải cách chế độ công vụ; 

Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Xem toàn văn bản tại đây.

Bộ câu hỏi liên quan.

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm