Được tạo bởi Blogger.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030


Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: 

Cải cách thể chế; 

Cải cách thủ tục hành chính; 

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 

Cải cách chế độ công vụ; 

Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Xem toàn văn bản tại đây.

Bộ câu hỏi liên quan.

Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo