Một số website chia sẻ hướng dẫn SEO hay, code, backlink, test website

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/09/2015

N Light Responsive Blogger Template
N Light Responsive and SEO Friendly Blogger Template tại đây.

Check PageRank

https://checkpagerank.net/index.php

Test website online:

Seocheck: 

Code quảng cáo hình ảnh:
<center><a href="#"><img alt="LightBlog" src="https://3.bp.blogspot.com/-PDVYNXgYwJg/WDg0HmIEbnI/AAAAAAAACX0/MdxOHjwGuzAuuXCusu07myZhIN_IyBBwgCLcB/s1600/728-90.png" /></a></center>
Code hiển thị bài đăng mới nhất:
<span class="latestposts" data-no="5"></span>
Code hiển thị bài đăng nhãn
<span class="tagpost" data-label="Tech" data-no="5"></span>

Backlink:

http://www.google.com/submityourcontent/
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
http://faceseo.vn
http://www.bing.com/toolbox/webmaster
http://www.activesearchresults.com/addwebsite.php
http://webmaster.yandex.com/addurl.xml
http://www.exactseek.com/add.html
http://www.fybersearch.com/service/add-url.php
http://www.secretsearchenginelabs.com/add-url.php
http://www.ghetosearch.com/add-url.php
http://www.submissionwebdirectory.com/submit.php
http://viesearch.com/submit
http://www.a1webdirectory.org/submit.php
http://search.sonicrun.com/freelisting
http://www.theredtree.com/submit.php
http://www.intelseek.com/add_url_form.asp
http://www.infotiger.com/addurl.html
http://www.onemilliondirectory.com/submit.php
Tạo backlink thấy có một website rất công nghệ: tại đây...
Code tạo liên kết:
<a href="http://www.chanhvanphong.com/">chanhvanphong.com</a>
<a href="http://www.chanhvanphong.com/" target="_blank">chanhvanphong.com</a>
Các liên kết sử dụng cú pháp: <a href='#'>Text hiển thị</a> 
_Thay dấu # thành đường dẫn mà bạn muốn link tới.
1.   ImTalk - 2500 backlinks: http://www.imtalk.org/cmps_index.php?pageid=IMT-Website-Submitter2.  
2.   300+ backlinks:  www.backlinkgenerator.net
3.    Get 320+ backlinks: http://www.webmasterdeck.com/tools/wsbacklinker/
4.    Get 100+ backlinks: http://marketingblogonline.com/autobacklinks/
5.   Check onpage website  Woorank.com

Xem thêm