Tỉnh Điện Biên (cập nhật)

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/02/2014

Cập nhật 28/02/2016
Tách từ tỉnh Lai Châu tháng 11 năm 2003 theo Nghị quyết của Quốc hội trong đó diện tích tự nhiên là 955.409,70 ha (tiêu chuẩn 800.000 ha) và dân số hiện tại là 440.300 người (Tiêu chuẩn 900.000 người trở lên), bao gồm: diện tích và số dân của thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Lai Châu (trừ phường Lê Lợi) và 6 huyện: Mường NhéĐiện BiênĐiện Biên ĐôngTuần GiáoTủa ChùaMường Lay (trừ: xã Pú Đao, xã Chăn Nưa, xã Nậm Hàng, bản Thành Chử thuộc xã Xá Tổng).
1 thành phố (tỉnh lỵ), 1 thị xã và 8 huyện:
  1. Thành phố Điện Biên Phủ 7 phường và 2 xã
  2. Thị xã Mường Lay (thị xã Lai Châu trước kia) 2 phường và 1 xã
  3. Huyện Điện Biên 25 xã
  4. Huyện Điện Biên Đông 1 thị trấn và 13 xã
  5. Huyện Mường Ảng 1 thị trấn và 9 xã
  6. Huyện Mường Chà 1 thị trấn và 11 xã
  7. Huyện Mường Nhé 11 xã
  8. Huyện Tủa Chùa 1 thị trấn và 11 xã
  9. Huyện Tuần Giáo 1 thị trấn và 18 xã
  10. Huyện Nậm Pồ 15 xã
Tỉnh Điện Biên có 130 đơn vị cấp xã gồm 9 phường, 5 thị trấn và 116 xã.
Điều kiện tự nhiên:
Diện tích tự nhiên (km2): 9.554,11 (955.409ha) năm 2005, thống kê 2011: 512,3 
Phía Bắc giáp với tỉnh Lai Châu, phía Đông và Đông Bắc giáp với tỉnh Sơn La, phía Tây và Tây Nam giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc tại khu vực xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé.
Địa hình rất phức tạp, được cấu tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với độ cao biến đổi từ 200 m đến hơn 1.800 mét.
Khu vực huyện Tuần Giáo nằm trên trục đứt gẫy địa chất Lai Châu-Sơn La nên từ trước đến nay đã xảy ra một số trận động đất với cường độ nhỏ.
năm 2005 rừng đạt tỷ lệ che phủ 38,5%
Dân số:
Dân số trung bình tính đến thời điểm 31/12/2005 là: 450.684 người, 
Mật độ dân số (Người/km2): năm 2011 54
CCHC
Theo kết quả công bố Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh Điện Biên đạt 86,30, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2021; Chỉ số SIPAS đạt trên địa bàn tỉnh đạt 78,63%. Đây là năm 6 liên tiếp Điện Biên duy trì, giữ vững Chỉ số CCHC đứng “Tóp” đầu các tỉnh miền núi phía Bắc./.
Địa chỉ cần biết:
- Danh bạ cũ.

Tài liệu tham khảo:
Nghị định số 08/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Mường Lay để thành lập huyện Mường Nhé và chia tách huyện Phong Thổ để thành lập huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Nghị định số 110/2003/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu.
Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh.
Nghị định số 02/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên.
Nghị định số 25/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay, đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Nghị định 135/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2012 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, huyện thuộc tỉnh Điện Biên.
"Giới thiệu Khái quát về Tỉnh Điện Biên", Phần Giới thiệu Chung, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2014.
"Giới thiệu Khái quát về Điều kiện Tự nhiên Tỉnh Điện Biên, Cổng thông tin Điện tử Điện Biên. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2014.
"Rà soát Quy hoạch Phát triển KT-XH Tỉnh Điện Biên Đến Năm 2020, Tầm nhìn 2030" ngày 5/11/2014, trang 34, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Điện Biên.
Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2009 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.9.
Nghị định số 110/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu.
Danh sách Người phát ngôn tỉnh Điện Biên năm 2022;

Xem thêm