Được tạo bởi Blogger.

Dự thảo quy định tiêu chuẩn của các chức danh quản lý


Làm lãnh đạo phải giỏi ngoại ngữ và “yêu nước sâu sắc”
Theo dự thảo, lãnh đạo cấp bộ, vụ, phòng đều phải có lòng yêu nước sâu sắc và có trình độ ngoại ngữ nhất định - Minh họa.
NGÔ TRANG
Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo về tiêu chuẩn các chức danh quản lý, với nhiều tiêu chí đáng chú ý.

Theo dự thảo nghị định của Chính phủ "quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước" vừa được Bộ Nội vụ đưa ra để lấy ý kiến góp ý rộng rãi, sẽ có 3 tiêu chuẩn chung cho các chức danh quản lý, gồm:

Thứ nhất, phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Hai là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Ba là, cán bộ quản lý phải có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tất cả các chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước phải đảm bảo “tốt nghiệp đại học trở lên”. Người giữ chức danh thứ trưởng, tổng cục trưởng, vụ trưởng và giám đốc sở phải đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc các chức danh tương đương trở lên và đã tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. 

Với chức danh thứ trưởng, tổng cục trưởng, vụ trưởng thì phải tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp.

Riêng với chức danh thứ trưởng, cấp phó cho thủ trưởng cơ quan ngang bộ, ngoài các tiêu chuẩn trên phải sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng như Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ cao cấp bậc 6.

Đối với tổng cục trưởng phải có trình độ ngoại ngữ cấp 5 trở lên hoặc sử dụng được tiếng Lào, Campuchia hoặc tiếng dân tộc thiểu số; trình độ trung cấp bậc 4 trở lên đối với vụ trưởng cấp bộ và trình độ trung cấp bậc 3 trở lên đối với giám đốc sở, hoặc một số ngành, lĩnh vực, tỉnh có thể thay ngoại ngữ bằng tiếng Lào, Campuchia hoặc tiếng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh khác như lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, cấp phòng thuộc các quận, huyện

Dự thảo nghị định lần này không quy định về tuổi bổ nhiệm lần đầu với các chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong khi các quyết định lần trước đều thống nhất quy định tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi với nam và 50 tuổi với nữ.
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo