Link đến 1 đoạn văn file Word chèn bookmark

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/29/2014

Menu insert -> bookmark

Trang mục lục, và muốn chữ "Chương 1" link đến trang bắt đầu của chương 1. 

Bước 1: Insert book mark

- Đến trang bắt đầu chương 1, Insert - Bookmark
- Đặt tên cho bookmark, thí dụ chuong1 (không dẫu cách), nếu không muốn thấy bookmark thì chọn hidden, nhấn Add
- Làm tương tự cho cả các chương 2, chương 3.
- Nếu muốn từ các chương quay về mục lục thì insert cả bookmark tại trang mục lục.Bước 2: Insert Hyperlink

- Tại trang mục lục, tô đen chữ "chương 1" rồi vào menu Insert Hyperlink, bên trái chọn Place in this document, bên phải chọn cái tên cho chương 1 (chuong1), nhấn OK. Làm tiếp cho chương 2, chương 3.- Tại trang Chương 1, chương 2 hay tại bất kỳ chỗ nào muốn đặt hyperlink về mục lục, vào menu Insert Hyperlink, bên phải chọn tên bookmark là mucluc. Anh có thể cho hiện dòng chữ "trở về mục lục" để nhấn chuột vào, hãy gõ lên ô Text to Display, rồi OK

Cái hyperlink "về mục lục" này, có thể copy và paste vào chương 2, chương 3, ... bất cứ chỗ nào muốn, không cần insert nhiều lần.Bước 3: Sử dụng:


Khi rà chuột đến 1 hyperlink nào, thì tool tip hiện ra, và sẽ nhấn Control + click để chạy đến đíchNếu muốn chỉ cần click, không cần ctrl, thì vào tool - Option bỏ chọn mục Use Ctrl + Click to follow hyperlink:
Kết quả: tool tip cũng hướng dẫn chỉ cần click:


Nguồn bài đăng: giaiphapexcel.com

Xem thêm