QHCT 1/500 Trường Đại học Thuỷ lợi tại Chương Mỹ

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/30/2014

Đại học thủy lợi quy hoạch bao gồm: khu học tập nghiên cứu, khu KTX sinh viên, khu nhà ở công vụ, khu công viên thể thao, đường giao thông, công trình phụ trợ… phù hợp quy mô đào tạo dự kiến 17.438 sinh viên của Trường vào năm 2020.

Quy mô khoảng 57,3 ha, vị trí thuộc khu Đồng Ninh, khu Đồng Nanh, khu Đồng Cống, thuộc xã Tiên Phương và giáp xã Phụng Châu, thị trấn Chúc Sơn.

Xem thêm