Cách thu, nộp phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/18/2013

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 5/6/2013 của UBND tỉnh.
Theo đó, UBND xã, phường, thị trấn là cơ quan thu phí; tổ dân phố (hoặc thôn, bản) hướng dẫn kê khai theo quy định tại Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính đối với tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sau đây gọi chung là chủ phương tiện) bao gồm: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy gọi chung là xe mô tô (xe), trừ các trường hợp xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng; hộ nghèo theo quy định.
Mức phí cụ thể như sau:
Các xã thuộc huyện trong tỉnhLoại xe có dung tích xy lanh: đến 100cm3 nộp 50.000 đồng/năm, trên 100cm3nộp 100.000 đồng/năm.
Thị trấn các huyện và thị xã Mường LayLoại xe có dung tích xy lanh: đến 100cm3 nộp 70.000 đồng/năm, trên100cm3 nộp 120.000 đồng/năm.
Thành phố Điện Biên PhủLoại xe có dung tích xy lanh: đến 100cm3 nộp 100.000 đồng/năm, trên 100cm3 nộp 150.000 đồng/năm.
Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh áp dụng trên tất cả các địa bàn trong tỉnh nộp 2.160.000đồng/năm.
Thời điểm áp dụng: Từ ngày 1/1/2013. Đối với các xe mô tô phát sinh đăng ký trước ngày 1/1/2013 thì khai, nộp cả năm 2013. Các xe phát sinh đăng từ ngày 1/1/2013 thực hiện như sau từ: ngày 1/1 đến ngày 30/6 hàng năm nộp phí nửa năm chậm nhất là ngày 31/7; các xe phát sinh đăng từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 hàng năm chỉ phải kê khai nộp phí năm sau chậm nhất ngày 31/1, không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.
(Huyện Tuần Giáo)

Xem thêm