Phần mềm đổi đuôi cad 2007, 2008, 2009 về 2004- AutoDWG convert 3.6

NGUYỄN VĂN BÁCH
5/18/2013

file AutoCAD 2012, 2010, 2009, 2008, 2007... muốn mở AutoCAD 2004.


- Cách 1: Mang file đến AutoCAD 2012, 2010, 2009, 2008, 2007... phiên bản bản đầu vào tools -> Options -> Open and Save ->   file save: save as chọn đuôi cần đổi apply -> Ok sau đó lưu file lại. Như vậy đã định dạng đuôi ở phiên bản cần mờ rồi.

- Cách 2: Sử dụng chương trình AutoDWG DXF converter - AutoDWG DXFConverter là chương trình chuyển đổi qua lại giữa 2 định dạng DWG và DXF thường được sử dụng trong trình AutoCAD, ngoài ra chương trình còn có thể chuyển phiên bản autoCAD từ mới trở về phiên bản cũ hơn.

Download Tại Đây


Xem thêm