Được tạo bởi Blogger.

Đổi đuôi office 2010, 2007 về 2003 - office 2010, 2007 convert to 2003

1) Input File -> Choose fle (chọn file)
2) Output Format (chọn đuôi cần đổi , vd: xls
3) Convert (chuyển đổi)
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo