Phần mềm mô phỏng, máy toàn đạc ảo phục vụ học tập, thực hành leica flexline plus simulator

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/07/2013

Một phần mềm rất hữu ích cho sinh viên, người mới học dùng để thực tập máy toàn đạc điện tư leica đó là phần mềm leica flexline plus simulator.

Leica flexline
Một số chức năng cơ bản nhất cần nắm chắc:
Bước 1: Tạo JOB công việc (tại Main Menu chọn icon 3 Manage)
Bước 2: Thiết lập trạm máy và hướng ngắm (tại Main Menu chọn icon 2 Prog)
- Thiết lập trạm máy với tọa độ đã biết.
- Nhập tên và tọa độ của điểm định hướng.
- Ngắm về điểm định hướng và bấm MEAS.
- Chọn F4 compute để máy tính ra góc phương vị, chọn SET để chấp nhận góc phương vị và chọn OLD đề về lại chương trình đo.
Bước 3: Vào STAKEOUT để bố trí điểm ra thực địa.
- Chọn ENH để nhập tọa độ của điểm cần bố trí ra thực địa
- Xoay máy sang phải hoặc trái để góc dịch DELTA HZ về 0.
- Ngắm về gương bấm DIST để đo.
- Nếu khoảng cách ngang có giá trị + thì điểm chuyển nằm xa hơn điểm ngắm hiện tại.
- Nếu khoảng cách ngang có giá trị - thì điểm chuyển nằm gần hơn điểm ngắm hiện tại.
- Tiếp tục chọn ENH để nhập tọa độ cho điểm tiếp theo và làm tương tự như trên.
Tắt máy khi kết thúc công việc đo bố trí điểm.

Với giao diện trực quan, chức năng mô phỏng chuyên nghiệp, khiến cho việc làm quen và thực tập rất hứng thú. Phần mềm mô phỏng đầy đủ các chức năng của máy toàn đạc điện tử leica: tắt mở, cân máy, định trạm, đo đạc, giao hội, đo không gương, đo có gương...
leica flexline plus simulator
Leica flexline plus
Tìm nguồn để tải phần mềm này trên internet cũng khá khó khăn, có thể dẫn đến những link quảng cáo nhưng thực chất không có nguồn để tải về, gây mất thời gian đôi khi máy tính có thể bị nhiễm virus hoặc cài nhầm bởi các phần mềm lừa đảo.
Tuy nhiên người dùng có thể tải phiên bản Leica flexline plus simulator (giao diện mô phỏng hệ máy toàn đạc điện tử leica đời mới) tại đây để cài đặt trên máy tính và thực hành đây là bản dùng cho windows 64 bit, cài đặt không phải crack có thể dùng được ngay.
Nếu muốn sử dụng phần mềm mô phỏng máy leica đời trước, người dùng có thể tải tại đây để sử dụng.
Chú ý giao diện cũng thể hiện việc điều chỉnh gương (như chạy ngoài thực địa bằng cách nhập các thông số Horizontal Angle [Hz] - góc ngang; Vertical Angle [V] - góc đứng; Slope Distance - chiều dài đường ngắm; Set Jitter - cài đặt Jitter, nhấn update để cập nhật thông số gương ảo.
Horizontal Angle [Hz]
Horizontal Angle [Hz]
Vertical Angle [V]
Vertical Angle [V]Slope Distance
Slope Distance
Một số chức năng chi tiết trên máy cần biết:
Chức năng cơ bản máy Leica
Chức năng cơ bản máy Leica


 • INPUT: nhập liệu.
 • DIST: đo khoảng cách.
 • ALL: vừa đo khoảng cách vừa lưu vào bộ nhớ của máy.
 • IR/RL: chọn chế độ đo có gương hoặc chế độ đo không gương.
 • REC: lưu điểm vào bộ nhớ.
 • EDM: cài đặt EDM. 
 • STATION: nhập toạ độ điểm đứng máy.
 • SET Hz: đưa góc ngang về 0°00’00” hay nhập vào một góc bất kỳ.
 • COMP: bù trục nghiêng.
 • SECBEEP: báo hiệu góc ¼.
 • ESC: thoát, hủy bỏlệnh, trở về màn hình trước.
 • ENTER: chấp nhận lệnh.
 • PAGE: thay đổi trang màn hình.
 • USER: phím người sử dụng.
 • FNC: những hàm chức năng.
 • MENU: menu chính.
 • F1; F2; F3; F4: các phím nóng
Download file phần mềm mô phỏng tại đây:
- Nếu không tải được người dùng có liên hệ có thể gửi tin nhắn qua nhận xét phí dưới bài đăng để được gửi qua địa chỉ Email.
Ths - KS Nguyễn Văn Bách tổng hợp

Xem thêm