Bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới (2009)

NGUYỄN VĂN BÁCH
28.10.12
Last Updated

Bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới (2009)
Ngày 16 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 491/QĐ-TTg về Ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về NTM. Theo đó có 5 nhóm với 19 tiêu chí quy định về xã đạt chuẩn NTM, cụ thể:

1. Nhóm Quy hoạch: Tiêu chí 1. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch: Quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kinh tế xã hội và quy hoạch các khu dân cư;
2. Nhóm Hạ tầng kinh tế kỹ thuật, gồm: Tiêu chí 2. Giao thông; 3. Thuỷ lợi; 4. Điện; 5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất văn hoá; 7. Chợ; 8. Bưu điện; 9. Nhà ở dân cư;
3. Nhóm Kinh tế và Tổ chức sản xuất, gồm: Tiêu chí 10. Thu nhập; 11. Hộ nghèo; 12. Cơ cấu lao động; 13. Hình thức tổ chức sản xuất;
4. Nhóm Văn hoá xã hội môi trường, gồm: Tiêu chí 14. Giáo dục; 15.Y tế; 16. Văn hoá; 17.Môi trường;
5. Nhóm Hệ thống chính trị, gồm: Tiêu chí 18. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và 19. An ninh, trật tự xã hội. Trong từng tiêu chí có các chỉ tiêu cụ thể cho từng vùng, miền, từng ngành, lĩnh vực.

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm