Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/27/2012


Một số quy định mới tại Nghị định Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

18/09/2012 8:38 GMT+7

Ngày 12/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Theo Nghị định mới ban hành, thành phần hồ sơ trình thẩm định kế hoạch đấu thầu được thực hiện như thành phần hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu (được quy định tại Điều 11- Nghị định 85/2009/NĐ-CP).
Trong Hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, các tài liệu liên quan được Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm: Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế (nếu có), bản chụp quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầubản chụp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầukèm theo bản chụp quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Đối với việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, ngoài việc quy định nội dung thẩm định và báo cáo thẩm định thì Nghị định mới cũng bổ sung quy định về thành phần hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Theo đó, thành phần hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện như thành phần hồ sơ trình duyệt về kết quả lựa chọn nhà thầu. Bên mời thầu nộp trực tiếp hoặc gửi một bộ hồ sơ trình thẩm định đến địa chỉ của cơ quan, tổ chức thẩm định.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2012./.
Tệp đính kèm:68.pdf (161060 Byte)

Xem thêm