Biển báo cấm đường bộ Việt Nam

NGUYỄN VĂN BÁCH
15.12.09
Last Updated


Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139 nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường bộ phải tuyệt đối tuân theo.
Biển báo đường cấmSố hiệu biển báo:101
Tên biển báo: Đường cấm
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm đi ngược chiềuSố hiệu biển báo: 102
Tên biển báo: Cấm đi ngược chiều
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtôSố hiệu biển báo: 103a
Tên biển báo: Cấm ôtô
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô rẽ phảiSố hiệu biển báo: 103b
Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
Biển báo cấm ôtô rẽ tráiSố hiệu biển báo: 103c
Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ trái
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
Biển báo cấm môtôSố hiệu biển báo: 104
Tên biển báo: Cấm môtô
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô và môtôSố hiệu biển báo: 105
Tên biển báo: Cấm ôtô và môtô
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô tảiSố hiệu biển báo: 106
Tên biển báo: Cấm ôtô tải
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô khách và ôtô tảiSố hiệu biển báo: 107
Tên biển báo: Cấm ôtô khách và ôtô tải
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5Tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô kéo moócSố hiệu biển báo: 108
Tên biển báo: Cấm ôtô kéo moóc
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm máy kéoSố hiệu biển báo: 109
Tên biển báo: Cấm máy kéo
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
Biển báo cấm đi xe đạpSố hiệu biển báo: 110a
Tên biển báo: Cấm đi xe đạp
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp đi qua.
Biển báo cấm xe đạp thồSố hiệu biển báo: 110b
Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.
Biển báo cấm xe gắn máySố hiệu biển báo: 111a
Tên biển báo: Cấm xe gắn máy
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.
Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)Số hiệu biển báo: 111b
Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...
Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)Số hiệu biển báo: 111c
Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...
Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơSố hiệu biển báo: 111d
Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v...
Biển báo cấm người đi bộSố hiệu biển báo: 112
Tên biển báo: Cấm người đi bộ
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm đi bộ qua lại.
Biển báo cấm xe người kéo, đẩySố hiệu biển báo: 113
Tên biển báo: Cấm xe người kéo, đẩy
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.
Biển báo cấm xe xúc vật kéoSố hiệu biển báo: 114
Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéo
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.
Biển báo hạn chế trọng lượng xeSố hiệu biển báo: 115
Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xeSố hiệu biển báo: 116
Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế chiều caoSố hiệu biển báo: 117
Tên biển báo: Hạn chế chiều cao
Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
Biển báo hạn chế chiều ngangSố hiệu biển báo: 118
Tên biển báo: Hạn chế chiều ngang
Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
Biển báo hạn chế chiều dài ôtôSố hiệu biển báo: 119
Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô
Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế chiều dài ôtô kéo moócSố hiệu biển báo: 120
Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc
Chi tiết báo hiệu: Đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xeSố hiệu biển báo: 121
Tên biển báo: Cự ly tối thiểu giữa hai xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.
Biển báo dừng lạiSố hiệu biển báo: 122
Tên biển báo: Dừng lại
Chi tiết báo hiệu: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.
Biển báo cấm rẽ tráiSố hiệu biển báo: 123a
Tên biển báo: Cấm rẽ trái
Chi tiết báo hiệu: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ trái.
Biển báo cấm rẽ phảiSố hiệu biển báo: 123b
Tên biển báo: Cấm rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ phải.
Biển báo cấm quay xeSố hiệu biển báo: 124a
Tên biển báo: Cấm quay xe
Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo cấm ôtô quay đầu xeSố hiệu biển báo: 124b
Tên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xe
Chi tiết báo hiệu: Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh (cide car) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo cấm vượtSố hiệu biển báo: 125
Tên biển báo: Cấm vượt
Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo cấm ôtô tải vượtSố hiệu biển báo: 126
Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượt
Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo tốc độ tối đa cho phépSố hiệu biển báo: 127
Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phép
Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo cấm bóp còiSố hiệu biển báo: 128
Tên biển báo: Cấm bóp còi
Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.
Biển báo kiểm traSố hiệu biển báo: 129
Tên biển báo: Kiểm tra
Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật lệ nhà nước quy định.
Biển báo cấm dừng xe và đỗ xeSố hiệu biển báo: 130
Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo cấm đỗ xeSố hiệu biển báo: 131
Tên biển báo: Cấm đỗ xe
Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹpSố hiệu biển báo: 132
Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Chi tiết báo hiệu: Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.
Biển báo hết cấm vượtSố hiệu biển báo: 133
Tên biển báo: Hết cấm vượt
Chi tiết báo hiệu: Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.
Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đaSố hiệu biển báo: 134
Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối đa
Chi tiết báo hiệu: Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.
Biển báo hết tất cả các lệnh cấmSố hiệu biển báo: 135
Tên biển báo: Hết tất cả các lệnh cấm
Chi tiết báo hiệu: Biển báo hiệu đoạn đường hết tất cả các lệnh cấm.
Biển báo cấm đi thẳngSố hiệu biển báo: 136
Tên biển báo: Cấm đi thẳng
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.
Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phảiSố hiệu biển báo: 137
Tên biển báo: Cấm rẽ trái và rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.
Biển báo cấm đi thẳng và rẽ tráiSố hiệu biển báo: 138
Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ trái
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.
Biển báo Cấm đi thẳng và rẽ phảiSố hiệu biển báo: 139
Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ phải
Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm