Dự toán chuyên nghiệp CE

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/26/2008


- Là phần mềm lập dự toán xây dựng công trình được cập nhật theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP
Click to download Để download bản trial cùng các tài liệu liên quan.
  • Phần mềm bao gồm các bộ định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, bao gồm:
- Định mức phần xây dựng 1776/BXD-VP, phần lắp đặt 1777/BXD-VP; Phần thí nghiệm vật liệu cấu kiện và kết cấu xây dựng;
- Định mức công tác sửa chữa;
- Định mức vật tư;
- Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp... Các đơn giá 24, 33 của 64 tỉnh thành và các định mức chuyên ngành khác.
  • Cho phép xây dựng, cập nhật các bảng giá công trình tại thời điểm lập dự toán
  • Sử dụng nhiều định mức, đơn giá và bảng giá trong cùng một dự toán Tính dự toán từ định mức và đơn giá hoặc từ định mức và bảng giá công trình hoặc từ định mức và nhập trực tiếp giá công việc
  • Quản lý tiến độ kế hoạch của dự án thông qua sơ đồ Gantt, quản lý thông tin dự án
  • Lập, quản lý các loại chi phí dự án (Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng Tự động tính chi phí dự phòng của dự án, công trình theo thời gian và vốn đầu tư cho các năm Quản lý, tính toán khối lượng công việc thông qua việc bóc tách tiên lượng. Phần mềm cung cấp một tập hợp thư viện “mẫu cấu kiện” hỗ trợ cho việc bóc tách tiên lượng
  • Quản lý hệ thống các chỉ số giá xây dựng theo từng năm do bộ xây dựng công bố
  • Cung cấp các báo cáo về dự án cho các cơ quản quản lý. Các báo cáo này có thể được cung cấp dưới dạng văn bản in hay là dưới dạng chuẩn trao đổi dữ liệu mở XML
  • Có thể in và kết xuất báo cáo dự toán với đầy đủ khuôn dạng ra Microsoft Word, Microsoft Excel
  • CE8 cho phép import dữ liệu từ các phần mềm dự toán phiên bản cũ (CE 5.0 và CE 7.0) đồng thời cũng có thể cung cấp dữ liệu đầu vào cho phần mềm quản lý dự án CPM Một số giao diện cơ bản.Xem thêm