Sửa lỗi macro khi mở file word, click ok nhiều lần mới mở được

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/19/2016

Biểu hiện lỗi, khi mở file word hiện thông báo lỗi, click OK vài lần là mở được, kể cả mở file mới và mở lại, không xử lý rất bất tiện.

Sửa lỗi macro khi mở file word, click ok nhiều lần mới mở được

Khi mở file word báo lỗi lỗi Macro
Cách xử lý:
- Chọn Word Options, có thể (file - Options, hoặc Office Buttom -> Word Options)
Chọn Word Options
Chọn Word Options
- Chọn tiếp trust Center -> Sau đó chọn Trust Center Settings -> chọn Add ins -> Hiện hộp thoại, đánh dấu chọn Disable all Application Add-in (may impair funtionality), click Ok, click Ok.
Chọn Trust Center -> Sau đó chọn Trust Center Settings
Chọn Trust Center -> Sau đó chọn Trust Center Settings
- Kết quả khắc phục xong lỗi macro security setting khi mở file word
Khắc phục xong lỗi macro security setting khi mở file word
Khắc phục xong lỗi macro security setting khi mở file word

Xem thêm