Cảnh báo lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/14/2022

cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng
Ngày 09/8/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 8 với 121 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng như sau: 
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-34713 trong Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này đang được khai thác rộng rãi trên Internet. 
- 04 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21980, CVE-2022-24477, CVE-2022- 24516, CVE-2022-30134 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thu thập thông tin và thực hiện leo thang đặc quyền. 
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-35804 trong SMB Client and Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa trên phiên bản Windows 11. 
- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-34715 trong Windows Network File System cho phép đối tượng tấn công chưa xác thực có thể thực thi mã từ xa. - Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-35742 trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.
Thông các tin lỗ hổng bảo mật CVE, Mô tả  và Link tham khảo như sau:
1. Lỗ hổng bảo mật 1
CVE-2022-34713 
- Điểm CVSS: 7.8 (Cao) 
- Lỗ hổng trong Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. 
- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012. 
2. Lỗ hổng bảo mật 2
CVE-2022-21980 
CVE-2022-24477 
CVE-2022-24516 
CVE-2022-30134 
- Điểm CVSS: 8.0 (Cao) 
- Lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thu thập thông tin và thực hiện leo thang đặc quyền. 
- Ảnh hưởng: Microsoft Exchange Server 2013/2016/2019. 
3. Lỗ hổng bảo mật 3
CVE-2022-35804 
- Điểm CVSS: 8.8 (Cao) 
- Lỗ hổng trong SMB Client and Server cho phép đối tượng tấn công https://msrc.microsoft. com/updateguide/vulnerability/CV E-2022-35804 chưa xác thực có thể thực thi mã từ xa. 
- Ảnh hưởng: Windows 11. 
4. Lỗ hổng bảo mật 4
CVE-2022-34715 
- Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng) 
- Lỗ hổng trong Windows Network File System cho phép đối tượng tấn công chưa xác thực có thể thực thi mã từ xa. 
- Ảnh hưởng: Windows Server 2022. 
5. Lỗ hổng bảo mật 5
CVE-2022-35742 
- Điểm CVSS: 7.5 (Cao) 
- Lỗ hổng trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ. 
- Ảnh hưởng: Microsoft Outlook 2012/2016, Microsoft Office LTSC 2021/2019, Microsoft 365 Apps. https://msrc.microsoft. com/updateguide/vulnerability/CV E-2022-35742 

Hướng dẫn khắc phục Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại link nguồn tham khảo tại mục 1 của phụ lục. 

Nguồn tham khảo: 

Xem thêm