Được tạo bởi Blogger.

Việc miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện

Thủy điện Long Tạo (Ảnh minh họa - NVB)
Việc khai thác, sử dụng nước thiên nhiên thực hiện theo Luật Tài nguyên nước, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Khoáng sản. Do đó, đối với đất xây dựng nhà máy thủy điện (không bao gồm diện tích lòng hồ thủy điện) của dự án khai thác nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện thuộc đối tượng điều chỉnh chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ theo lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư.


Theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19 quy định về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư.
- Tại khoản 5 Điều 18 quy định: “5. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.”

Tại điểm 3 mục III phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chi tiết về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư có bao gồm:

“3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Phần diện tích lòng hồ thủy điện, khoáng sản là nước thiên nhiên không thuộc trường hợp Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo