Trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

NGUYỄN VĂN BÁCH
22.4.16
Last Updated

Điều 126, Bộ luật lao động năm 2012 quy định về các trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải như sau:
“Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:
1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;
3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”
Trong trường hợp của bạn, viên chức tự ý nghỉ việc 8 ngày trong một tháng là đã đủ điều kiện để áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải. Tuy nhiên, việc áp dụng xử lý kỷ luật lao động là quyền của người sử dụng lao động, cụ thể, tại điểm a, khoản 1, điều 6, Bộ luật lao động quy định : “Người sử dụng lao động có quyền tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.”
Và khoản 2, Điều 5, Luật lao động 2012, quy định :” Người lao động có nghĩa vụ Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.”
Như vậy, việc cơ quan bạn không xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm là quyền của cơ quan bạn, việc làm này không trái với quy định của pháp luật.
Theo quy định tại khoản 2, Điều 90, Bộ luật lao động 2012, quy định : “Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.”

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm