Được tạo bởi Blogger.

In 2 mặt

Các bước in tài liệu có 10 trang:
- Bước 1: 
Tại Page rarge: All; Print: Even pages; OK

- Bước 2: Lật ngước xếp giấy
Tại Page rarge: Pages: 9-1; Print: Odd pages.Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo