Được tạo bởi Blogger.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC chính sách về tinh giản biên chế

Doanload: Mẫu biểu, TTLT 01/2015/TTLT-BNV-BTC.doc ...
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo