Được tạo bởi Blogger.

Phổ biến Luật đất đai 2013

 1. Các trường hợp thu hồi đất
 2. Chuyển mục đích sử dụng đất
 3. Cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc trong thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất
 4. Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất
 5. Quy định bồi thường về đất
 6. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia
 7. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
 8. Xử lý vi phạm về đất đai
 9. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất
 10. Giải quyết tranh chấp đất đai
 11. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo