Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/12/2015

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là loại hợp đồng bắt buộc phải có sự chứng thực của UBND hoặc công chứng tư (căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013). Khi đó, hợp đồng mới có đủ điều kiện để có hiệu lực. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những thành phần hồ sơ của thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trường hợp người  Hợp đồng chuyển nhượng đã mất là không có hiệu lực pháp luật. Dẫn đến không thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu muốn làm thủ tục này, trước tiên bạn cần ký kết lại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được pháp luật công nhận là người thừa kế của người đã mất (Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015 - Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu).

Theo pháp luật, người đã mất không để lại di chúc thì tài sản thừa kế sẽ được chia đều cho những người thừa kế theo pháp luật (căn cứ Khoản 2 Điều 212 Bộ luật Dân sự 2015). Những người đó sẽ là: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Để làm lại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì các thừa kế của người chủ cũ căn nhà này phải làm thủ tục kê khai thừa kế, sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai văn bản kê khai thừa kế tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, nếu không có tranh chấp thì các thừa kế cùng tiến hành thủ tục phân chia di sản và đồng thời ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu một trong các đồng thừa kế nếu không trực tiếp tiến hành thủ tục khai nhận thì có thể ủy quyền cho người khác tiến hành thủ tục này thay mình. Sau khi tiến hành xong thủ tục kê khai di sản tại Phòng công chứng,tiến hành làm thủ tục sang tên sổ đỏ.
Hồ sơ gồm: Giấy chứng tử; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; biên bản kê khai di sản thừa kế; các hợp đồng ủy quyền (nếu có); Chứng minh nhân dân, hộ khẩu các bên; Giấy khai sinh.

Xem thêm