QHC Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/15/2015

Thị trấn sinh thái Chúc Sơn sẽ là trung tâm hành chính- chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Chương Mỹ với tổng diện tích tự nhiên khoảng 2.024,23 ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 1.311,63ha.
 QHC đô thị sinh thái Chúc Sơn

Thị trấn sinh thái Chúc Sơn có vị trí nằm về phía Tây đô thị trung tâm Thủ đô Hà Nội. Ranh giới lập quy hoạch chung bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Chúc Sơn và một phần diện tích các xã: Tiên Phương; Phụng Châu; Phú Nghĩa; Ngọc Hòa và Thụy Hương của huyện Chương Mỹ và một phần diện tích phường Biên Giang, quận Hà Đông.
Về quy mô dân số, giai đoạn đầu đến năm 2020 khoảng 53.000 người; đến năm 2030 khoảng 80.000 người; Quy mô đào tạo khoảng 30.000 sinh viên. Nguồn lao động đến năm 2030 khoảng 45.600 người, trong đó lao động công nghiệp khoảng 20.000 người.
Xem chi tiết Quyết định phê duyệt QHC của UBND TP. Hà Nội.
Xem Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN, tỷ lệ 1/5000.

Xem thêm