Được tạo bởi Blogger.

Công nghệ, Tin học, Ứng dụng; đồ dùng; thiết bị; trải nghiệm

Ứng dụng:
Trình quản lý điện thoại:
IOS:
Truy cập: Icloud.com
Khắc phục lỗi không nhắn tin:
Kiểm tra số trung tâm tin nhắn: *#5005*7672#
TT: +8491020005. Nếu thừa số không đúng (hay thừa một số "0"), cài đặt lại: **5005*7672*++8491020005 số TT tin nhắn # OK; Tư vấn dịch vụ 9191. Xem thêm...
Android:
1. Truy cập Web.Airdroid.com bằng TK đã đăng ký, ứng dụng trên điện thoại Airdroid - Airdroid and Computer của Sand studio; Tìm điện thoại http://f.airdroid.com/ (Không khả dụng)
2. Ứng dụng trên điện thoại Airdroid là của goole inc, "Trình quản lý thiết bị Android" 
3. Tổng hợp 8 phần mềm văn phòng hữu ích trên Android
Sony: 
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo