Nộp thuế đối với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/01/2015

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện là đơn vị sự nghiệp có thu và tự bảo đảm toàn bộ chi phí khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và được hưởng 2% trên tổng số kính phí bồi thường, hỗ trợ dự án thì phải nộp thuế không? những loại thuế gì? và nộp như thế nào?
Trả lời:
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có hoạt động dịch vụ cho nên sẽ phải nộp đủ các loại thuế theo quy định:
Thuế Môn bài: Mỗi năm 01 lần, mức nộp 3 triệu đồng;
Thuế GTGT đối với tiền thu dịch vụ, thuế suất 10%. Nếu có các hoạt động kinh doanh khác thì nộp thuế theo mức thuế suất của từng loại hàng hoá, dịch vụ thực tế có kinh doanh;
Nộp thuế TNDN 22% trên thu nhập chịu thuế. Trung tâm có thể chọn cách nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu.
Bạn đọc vui lòng tham khảo các Thông tư số 209/2013, số 78/2014 để biết và áp dụng cụ thể tại đơn vị. Chúc thành công.
Văn bản liên quan: 209/2013/TT-BTC, 78/2014/TT-BTC

Xem thêm