Được tạo bởi Blogger.

In 2 mặt không phải lật giấy (Canon); 2 mặt tự động (Brother- Made in Viet Nam)

1. Cách in 2 mặt không phải lật (xếp lại giấy) máy in Canon
- Chọn Even pages: Trang chẵn từ cuối về 52-2 (từ trang 52 về trang 2 - chẵn) và in.
- Mặt tiếp ép: Úp ngược chọn Odd pages: in trang lẻ từ đầu tới cuối 1-51 (từ trang 1 đến trang 51 - lẻ) và in tiếp.
2. Cách 2 - In 2 mặt không phải lật giấy (Canon) 
Chẳng hạn in tệp giấy 112 trang,
Bước 1:
Chọn Odd pages để in tất cả trang lẻ (đối với số trang là chẵn) - được tệp trang lẻ từ 1-111.
In trang lẻ trước
In trang lẻ trước, từ trang đầu đến trang cuối
Bước 2:
Lật giấy đặt vào máy in, chọn Even pages (chọn từ trang chẵn cuối cùng về trang chẵn đầu tiên 112-2) để in trang chẵn.
In trang chẵn từ trang cuối về trang đầu
In trang chẵn từ trang cuối về trang đầu
Lưu ý: Một chú ý quan trọng nếu không sẽ hỏng cả tệp giấy? Nếu số trang tệp giấy cần in là lẻ, như vậy sau khi in xong theo Bước 1, trước khi in bước 2 bỏ trang (lẻ) cuối ra. Chẳng hạn nếu tập giấy có 113 trang, thì trước khi thực hiện bước 2 bỏ trang 113 ra, nếu không trang 112 sẽ in vào mặt sau của trang 113, như vậy hỏng cả tệp giấy luôn.

3. In 2 mặt tự động (Brother- Made in Viet Nam)
- Mở file > CTrl+P (Lệnh in) > Properties > (mục nhiều trang) - chọn 2 mặt/sổ tay > 2 mặt.
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo